Sunday, 2019-04-21, 4:51 PM
Welcome Guest | RSS

Brvnare, Drvene Kuce, Vikendice, Brvnare Muric Bac Rozaje Crna Gora

Cjenovnik Brvnare Muric 2016

* - * - * - * - * * - * - * - * - * 

Cjenovnik Brvnare Muric 2016 

 

I pored želje da ne objavljujemo ovu stranicu iz prostog razloga što
Brvnare,  kao i ostali mnogobrojni proizvoda od drveta nisu
konkretan proizvod, 
već gotov - koji se kao takav može ponuditi
kupcu pa mu se takodje ni konkretna cijena ne može odrediti u 

samom početku.

Konkretna cijena brvnara se utvrdjuje tek nakon stupanja u kontakt
sa kupcem, kada se ponudi projekat po kojem je potrebno uraditi
Brvnaru ili se sasluša želja kupca u koliko nema projekat 
kakvu brvnaru želi i onda mu mi preporučimo i uradimo
projekat ( idejno rješenje ) približno 
brvnari njegovim
željama i potrebama. 

Tek nakon odradjenog projekta moguće je uraditi detaljnu analizu,
obračun i kupcu se može ponuditi konkretna cijena ( ponuda ).

Kada je u pitanju izrada Brvnare cijena može da zavisi od puno
različitih faktora, kao i faza u kojoj je potrebno uraditi Brvnaru.

 

Evo nekih od faza:

- Brvnara, izradjen samo obod brvnare,

- Brvnara izradjena sve što je od drveta
 (Obod, patosi, lamperija, stolarija, pregradni zidovi, stepenište,
 priprema krovne konstrukcije sve osim krova),

- Brvnara izradjena sa krovom i farbanjem  
(
Obod, patosi, lamperija, stolarija, pregradni zidovi, stepenište,
priprema krovne konstrukcije sa krovnim pokrivačem
(lim, andolina, tegola. po želji kupca) kao i farbanje brvnare
(boja po želji kupca).


 Cijena takodje može da zavisi i od oblika gradnje od koje želi
 
kupac da mu se odradi brvnara a neki od njih su:

 

- Izradjena Brvnara od poluoblica,

- Izradjena Brvnara od ravnih brvana,

- Izradjena Brvnara na dva nivoa, sa podkrovljem,

- Izradjena Brvnara na jednom nivou, bez potkrovlja,
 
- Razni planovi i projekti brvnare,

 
- Krovne Badže ili bez Badža,
 
- Krov na dvije ili više voda, 

- Izradjena brvnara sa unutrasnjom izolacijom ili bez izolacije,

- Stolarija na brvnari sa kanatima ili bez kanata...


Ovo su samo neke od faktora koje mi ne možemo odrediti u
samom početku jer svaki kupac ima različit ukus i svoju želju,
a mi to ne možemo znati dok ne stupimo u kontakt 
sa kupcem 
i on nam navede kakvu brvnaru tačno želi i od kojih elemenata
želi da bude brvnara izradjena.

Kada se radi o ostalim proizvodima od drveta takodje je cijenu
teško unaprijed odrediti jer recimo, 

- ako je kupac zainteresovan za ljetnikovac postoji više različitih
modela koje je moguće uraditi i razne dimenzije koje moramo
znati da bih ponudili cijenu kupcu, 

- ako se radi o izradi drvenih klupa i stolova i tu je bitno znati koji
model želi kupac i koju dimenziju i na osnovu toga se daje cijena,

-ako se radi o unutrašnjem ili vanjskom opsivanju sa izolacijom
postojećih objekata potrebno je unaprijed znati od čega je uradjen
postojeći objekat koji je potrebno obložiti, od kojeg materijala zeli
oblaganje (lamperija raznih dimenzija, patos takodje raznih
dimenzija, poluoblica, ravno brvno,
 
- koju debljinu izolacije je potrebno uraditi...
 
Poluoblice i ravna brvna je moguće uraditi debljine
8 cm ili 5 cm a širina je 16 cm.


Ali pošto nam je cilj da svojim kupcima pružimo što više informacija
o proizvodima koje nudimo u svom programu samim tim ćemo i
navesti neke cijene koje znači nisu konkretne i definitivne već
kupcima mogu poslužiti kao neka polazna tačka i orjentacija.

Kako smo već naveli do konkretne cijene se dolazi nakon stupanja
u kontakt i kada se odreti tačan plan i projekat šta je potrebno
odraditi za kupca.

Ukoliko ste zainteresovani za neke od naših proizvoda 
kontaktirajte
nas
 i uvjerićete se da smo otvoreni za svaku opciju koju je moguće
odraditi i budite sigurni da je sa nama moguće dogovoriti onaj vid
izgradnje koji vama najviše odgovara.
 

Hvala na razumijevanju !!!
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

-- Varijanta A1 --


Ova varijanta obuhvata brvnaru izradjenu od Poluoblica ili Ravnih
brvana sa podkrovljem bez unutrašnje izolacije.

Ova varijanta obuhvata sledeće:

- Obod Brvnare od poluoblica ili ravnih brvana,

- Na prizemlju na ploči - postavlja se priprema za brodski pod na
ploči ili platformi se tipla letva i pravi roštilj od letve po kojoj se
postavlja brodski pod. Izmedju ploče i patosa se postavlja
izolacija.

- Na podkrovlju za srednji patos rade se fino obradjene viseće
grede, po kojima se postavlja fino obradjeni srednji patos.

- Nakon podizanja podkrovlja postavljaju se fino obradjeni rogovi
po kojima se postavlja lamperija po lamperiji se postavlja roštilj
od letve dje se ubacuje izolacija i daska colara po kojoj kupac
postavlja krov.

- Svi pregradni zidovi koji su ucrtani u projekat koji se rade
od daske ili po sendvič principu.

- Izrada drvenog stepeništa za potkrovlje sa rukohvatima,

- Izrada cjelokupne stolarije za brvnaru (Prozori i balkonci sa staklima),
bez kanata,

- Ograda na tarasama od poluoblica ili gelendera po želji kupca.

- Zaštita brvnare, farbanje jedna ruka (Boja po zelji kupca).

- Prevoz i montaža brvnare na licu mjesta.


*Napomena - kupac je dužan da obezbijedi izolator
(stiropol,
kamena vuna...
a mi postavljamo isti na podu i na krovu.

U ponudi ne spada:

- Izlivanje ploče ili platforme,
- Postavljanje elektro - vodo- kanalizacione instalacije,
- Postavljanje keramike, opremanje sanitarije u kupatilo i kuhinji,
- Kamini, dimnjaci, 
- Oluci, pokrivanje vikendice - krov...
 
 

Cijena Varijanta A1 se kreće od 140 do 180 eura/m2 !!!


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

-- Varijanta A2 --

 

Ova varijanta obuhvata brvnaru izradjenu od Poluoblica ili Ravnih
brvana sa podkrovljem sa unutrašnjom izolacijom.

Ova varijanta obuhvata sledeće:

- Obod Brvnare od poluoblica ili ravnih brvana.

- Na prizemlju na ploči - postavlja se priprema za brodski pod
na ploči ili platformi se tipla letva i pravi roštilj od letve po
kojoj se postavlja brodski pod. Izmedju ploče i patosa se
postavlja izolacija.

- Na podkrovlju za srednji patos rade se fino obradjene
viseće grede, po kojima se postavlja fino obradjena
lamperija po kojoj se postavlja roštilj od letve dje se
ubacuje izolator i onda ide postavljanje brodskog
poda.

- Nakon podizanja podkrovlja postavljaju se fino obradjeni
rogovi po kojima se postavlja lamperija po lamperiji se
postavlja roštilj od letve dje se ubacuje izolacija i daska
colara po kojoj kupac postavlja krov.

- Svi pregradni zidovi koji su ucrtani u projekat koji se radi
postavljanje štafni dje se postavlja izolacija i onda se i sa
jedne i sa druge strane postavlja lamperija, debljina izolatora
za pregradni zid je 5 ili 8 cm.

- Izrada drvenog stepeništa za potkrovlje sa rukohvatima.

- Izrada cjelokupne stolarije za brvnaru (Prozori i balkonci
sa staklima),
 bez kanata.
 

- Na kompletnoj unutrašnjosti se postavlja roštilj od letve dje se
ubacuje izolator i nakon toga se opšiva sa lamperijom, imtitacija
poluoblice ili brodski pod po želji kupca.

- Ograda na tarasama od poluoblica ili gelendera po želji kupca.

- Zaštita brvnare, farbanje jedna ruka (Boja po želji kupca).

- Prevoz i montaža brvnare na licu mjesta.
 

*Napomena - kupac je dužan da obezbijedi izolator (stiropol,
kamena vuna...) 
a mi postavljamo isti.


U ponudi ne spada:

- Izlivanje ploče ili platforme,
- Postavljanje elektro - vodo- kanalizacione instalacije,
- Postavljanje keramike, opremanje sanitarije u kupatilo i kuhinji,
- Kamini, dimnjaci, 
- Oluci, pokrivanje vikendice - krov...
 
 

Cijena Varijanta A2 se kreće od 170 do 200 eura/m2 !!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

-- Varijanta B1 --

Ova varijanta obuhvata brvnaru izradjenu od Poluoblica ili Ravnih
brvana bez podkrovlja i bez unutrašnje izolacije,

Ova varijanta obuhvata sledece:

- Obod Brvnare od poluoblica ili ravnih brvana.
 
- Na prizemlju na ploči - postavlja se priprema za brodski pod
na ploči ili platformi se tipla letva i pravi roštilj od letve po
kojoj se postavlja brodski pod. Izmedju ploče i patosa se
postavlja izolacija.

- Nakon podizanja odgovarajuće visine od 2.2m do 2.4 m se
postavljaju viseće grede koje služe kao plafon na brvnari po
kojima se postavlja lamperija, roštilj od letve izmedju letve se
ubacuje izolacijja i po letvi daska colara.

- Nakon postavljanja greda postavljaju se fino obradjeni rogovi
po kojima se postavlja daska colara, dje su svi vidljivi simsovi
opšiveni lamperijom.

- Svi pregradni zidovi koji su ucrtani u projekat koji se rade od
fino obradjene daske ili po sendvič principu.

- Izrada cjelokupne stolarije za brvnaru (Prozori i balkonci
sa staklima), bez kanata. 

- Ograda na tarasama od poluoblica ili gelendera po želji kupca,

- Zaštita brvnare, farbanje jedna ruka (Boja po želji kupca),

- Prevoz i montaža brvnare na licu mjesta.
 

*Napomena - kupac je duzan da obezbijedi izolator (stiropol,
kamena vuna...) a mi postavljamo isti.

U ponudi ne spada:

- Izlivanje ploče ili platforme,
- Postavljanje elektro - vodo- kanalizacione instalacije,
- Postavljanje keramike, opremanje sanitarije u kupatilo i kuhinji,
- Kamini, dimnjaci, 
- Oluci, pokrivanje vikendice - krov...

 
 
 

Cijena Varijanta B1 se kreće od 190 do 240 eura/m2 !!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

-- Varijanta B2 --

Ova varijanta obuhvata brvnaru izradjenu od Poluoblica ili Ravnih
brvana bez podkrovlja i sa unutrašnjom izolacijom.

Ova varijanta obuhvata sledece:

- Obod Brvnare od poluoblica ili ravnih brvana.
 
- Na prizemlju na ploči - postavlja se priprema za brodski pod na
ploči ili platformi se tipla letva i pravi roštilj od letve po kojoj se
postavlja brodski pod. Izmedju ploče i patosa se postavlja
izolacija.

- Nakon dizanja odgovarajuće visine od 2.2m do 2.4 m se
postavljaju viseće grede koje služe kao plafon na brvnari po
kojima se postavlja lamperija, roštilj od letve izmedju letve se
ubacuje izolacijja i po letvi daska colara.

- Nakon postavljanja greda postavljaju se fino obradjeni rogovi
po kojima se postavlja daska colara, dje su svi vidljivi simsovi
opšiveni lamperijom.

- Svi pregradni zidovi koji su ucrtani u projekat koji se rade
postavljanje štafni dje se postavlja izolacija i onda se i sa
jedne i sa druge strane postavlja lamperija, deblina izolatora
za pregradni zid je 5 ili 8 cm.

- Izrada cjelokupne stolarije za brvnaru (Prozori i balkonci
sa staklima), bez kanata.

- Na kompletnoj unutrašnjosti se postavlja roštilj od letve dje
se ubacuje izolator i nakon toga se opšiva sa lamperijom,
imtitacija poluoblice ili brotski pod po želji kupca.

- Ograda na tarasama od poluoblica ili gelendera po želji kupca,

- Zaštita brvnare, farbanje jedna ruka (Boja po želji kupca),

- Prevoz i montaža brvnare na licu mjesta.
 

*Napomena - kupac je duzan da obezbijedi izolator ( Stiropol,
kamena vuna...) a mi postavljamo isti.

U ponudi ne spada:

- Izlivanje ploče ili platforme,
- Postavljanje elektro - vodo- kanalizacione instalacije,
- Postavljanje keramike, opremanje sanitarije u kupatilo i kuhinji,
- Kamini, dimnjaci, 
- Oluci, pokrivanje vikendice - krov...

 
 

Cijena Varijanta B2 se kreće od 230 do 300 eura/ m2

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Cijena - ljetnikovac


Ljetnikovci se izradjuju i prodaju po odgovarajućim modelima i dimenzijama.

Cijena Ljetnikovca se kreće od  1500 do 3000 eura !!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Cijena - Klupe i stolovi

Klupe i stolovi se takodje izradjuju po željenom modelu i dimenzijama.

 

Cijena 1 kompleta 2 klupe i 1 sto se kreću od 180 do 500 eura !!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Cijena postavljanja izolacije na postojećem objektu ili zavisi od toga

čime kupac želi da postavi izolaciju ili obloži već postojeci

objekat (lamperija raznih dimenzija, patos raznih dimenzija,

imitacija poluoblica, 
poluoblice ili ravno brvno...)


Za cijenu ovakve vrste usluge morate nas kontaktirati kako bih

tačno znali sta zelite i onda vam mozemo reći cijenu !!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Svi poslovi - pojedine stavke  koji nisu u datim ponudama

obuhvaćene moguće je naknadno dogovoriti sa nama kao

izvodjačem radova !!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Date cijene su bez PDV-a, takodje date cijene su za teritoriju
Crne Gore što se tiče brvnara i poslova koje bih se radile
van Crne Gore kupci su u obavezi da plate iznos Carine i
svih ostalih carinskih troškova.

Obaveza kupca je takodje i hrana i spavanje za vrijeme

montiranja Brvnare.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Rok isporuke, od sklapanja dogovora od 30 do 60 dana zavisno
od velicine brvnare.

Sigurnost: Po dogovoru oko izrade brvnare  sastavljamo
ugovor sa svim upisanim detaljima o kojima smo se sa
kupcem predhodno dogovorili uz koji se prilaze projekat
po kojem je potrebno odraditi brvnaru.
Ugovor se može 
potpisati medjusobno ili
ovjeriti kod notara.

Način plaćanja, po sklapanju posla i potpisivanju ugovora
avans od 40% do 50% ostatak po zavrsetku posla.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 * * * * * * * * * * * * * *


 

Mahit Muric 31 / 05 / 2016 - Sva autorska prava zadrzana !!!

Site menu
Sat
Calendar
«  April 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Kalkulator